ทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ปราสาทคุมาโมโตะ(Kumamoto castle)

ทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ปราสาทคุมาโมโตะ(Kumamoto castle)

ทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ปราสาทคุมาโมโตะ(Kumamoto castle)

ปราสาทคุมาโมโตะ(Kumamoto castle)
สร้างขึ้นในปี 1607 โดย คะโต คิโยมาสะ หอคอยทั้ง 49 หลังของปราสาทเป็นเครื่องไม้ทั้งหมด และส่วนใหญ่ก็ถูกเผาทำลายลงเป็นเถ้าถ่านในการศึกเมื่อปี 1877 หอดนจน ซึ่งบูรณะขึ้นใหม่ รวมทั้งหอสังเกตการณ์ คูน้ำ กำแพงหินล้วนสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่อลังการในครั้งอดีตของปราสาทหลังนี้ทั้งสิ้น
อาโซะคุจูโคะกุริตสึโคเอ็น(อุทยานแห่งชาติอาโซะคุจู)
คืออุทยานแห่งชาติ ที่ตั้งของภูเขาไฟอาโซะ ที่มีปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูง 1592 เมตร มีปากปล่องอยู่ 5 แห่ง และจะระเบิดทุกสองหรือสามปี แต่ไม่รุนแรงนัก