ทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ(Itsukushima Shrine)

ทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ(Itsukushima Shrine)

ทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ(Itsukushima Shrine)
ทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ(Itsukushima Shrine)
ทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ(Itsukushima Shrine)
ทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ(Itsukushima Shrine)

ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ(Itsukushima Shrine)
ตั้งอยู่ริมทะเล พื้นที่ของตัวเกาะทั้งหมด 30 ตารางกิโลเมตร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการ ให้เป็นเกาะแห่งประวัติศาสตร์ และสถานที่ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นพิเศษ ตัวอาคารศาลเจ้าเชื่อมต่อกับทางเดินที่ทอดยาวออกไปเหนือน้ำ ดังนั้น เวลาระดับน้ำขึ้นสูงจนทางเดินจมหายไป จะมองเห็นแต่เพียงตัวอาคารลอยอยู่กลางทะเล ทางเข้าศาลเจ้าที่มีลักษณะเป็นซุ้มสองเสาทำจากต้นการบูรแดงที่ผุดขึ้นกลางทะเล เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของศาลเจ้านี้ งานเทศกาลรื่นเริงของที่นี่มีอยู่ตลอดทั้งปี แต่ที่สำคัญที่สุด คือ เทศกาลคันเก็นไซ ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม หรือเดือนสิงหาคม