คลังเก็บป้ายกำกับ: ทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ

ทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวประเทศจีน ป่าหินซีซาน (Stone forest)

ทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวประเทศจีน ป่าหินซีซาน (Stone forest)

ทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวประเทศจีน ป่าหินซีซาน (Stone forest)

ป่าหินซีซาน (Stone forest) 
ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเอง หลูหนาน ยี่ ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 120 กม. ใช้เวลาขับรถนาน 3 ชม. มีพื้นที่ครอบคลุม กว่า 400 ตร.กม. ซึ่งประกอบด้วยทั้งป่าหินขนาดใหญ่ เล็ก มากมายเช่นเดียวกับจุดชมวิวอื่นๆ คนดั้งเดิมได้กล่าวไว้ว่า “ หากคุณมาเยือนคุนหมิงโดยปราศจาก การชมป่าหิน จะเป็นการเสียเวลาเปล่า”เพราะแท้ที่จริงแล้ว ป่าหินเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหนึ่งของมณฑลยูนนาน