คลังเก็บป้ายกำกับ: เที่ยวประเทศญี่ปุ่น

ทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ปราสาทซุริ

ทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ปราสาทซุริ

ทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ปราสาทซุริ

ปราสาทซุริ
เป็นปราสาทหลังแรกในซูริ (Shuri) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของย่านชุมชนบทเขาสูงแห่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อมองลงมาก็จะเห็นนาฮะ และมหาสมุทรที่อยู่ถัดออกไป สร้างขึ้นในปี 1237 ปราสาทหลังนี้กลายเป็นมหาราชวังและศูณย์รวมวัด ในสมัยราชวงศ์โชที่ 2 ซึ่งปกครองประเทศในปี 1469โดยจักรพรรดิโซเอ็นซูริยังคงเป็นศูนย์กลางการเมืองและวัฒนธรรมของหมู่เกาะริวกิวจนถึงปี 1879 เมื่อโซไตจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งโอกินนาวาทรงถูกรัฐบาลสมัยเมจิบีบให้สละราชบัลลังก์ ซูริกลายเป็นศูนย์บัญชาการของกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงคราม 82 วันซึ่งเกิดที่โอกินาวาในปี 1945 อันเป็นช่วงที่กองทัพญี่ปุ่นเลือกที่นี่เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายในการต่อกรกับฝ่ายพันธมิตรตะวันตก ก่อนที่การรุกรานหมู่เกาะสำคัญของญี่ปุ่นอุบัติขึ้นและซูริก็ถูกทำลาย ระหว่างสงคราม บันทึกก่อนสงครามระบุว่าโอกินาวามีความงามและสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจปราสาทหินจำนวนมากถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในภายหลัง ไม่ไกลนัก คือ สวนสาธารณริวคันโคเอ็น (Ryutan Koen) เป็นสวนที่มีนักเดินทางมาเยือนไม่ขาดสาย ผู้คนนิยมมาถ่ายรูปคู่กับหญิงโอกินาวาสวมชุดโบราณหน้าซูริโนะมง (Shuri no Mon) ซึ่งเป็นประตูโบราณสู่ปราสาท ส่วนสุสานทามาอุตัง (Tamaudon Mausoleum) นั้นเป็นที่บรรจุพระศพของจักรพรรดิโซเอ็นและเหล่าราชนิกูลในราชวงศ์โช